Steunfonds Antoniuskathedraal Breda
Steunfonds Antoniuskathedraal Breda Welkom Bestuur Beleidsplan FinanciŽn Restauratie Contact 31-12-2021 Balans Activa Passiva | Bank lopende rekening 13672,95 | Eigen vermogen 13672,95 Bank spaarrekening 0,00 | Kasgeld 0,00 | 13672,95 | 13672,95 Resultaten Kosten Opbrengst 4200 Schenking parochie 0,00 | 4610 Rente 0,00 4325 Administratiekosten 0,00 | 8100 Donaties 570,00 4500 Algemene kosten 0,00 | 8110 Giften 0,00 4605 Bankkosten 68,40 | 8120 Bezoekersbijdrage 0,00 4650 Bestuurskosten 58,75 | 8130 Collectebus 0,00 4750 Website kosten 176,98 |   RESULTAAT 265,87 | RESULTAAT 0,00   570,00 |   570,00         Totaal verslag   Debet Credit | Eigen vermogen begin 13407,08 | Eigen vermogen nieuw 13672,95 Resultaat over 2021 (positief) 265,87 | Resultaat over 2020 (negatief) 0,00 | 13672,95 | 13672,95 FinanciŽn