Steunfonds Antoniuskathedraal Breda
Steunfonds Antoniuskathedraal Breda Welkom Bestuur Beleidsplan FinanciŽn Restauratie Contact
Contact Stichting steunfonds Heilige Antoniuskerk St. Janstraat 8 4811 ZL  Breda Secretariaat Kloosterplein 2b 4811 GN  Breda info@steunfondsantoniuskathedraalbreda.nl De Stichting Steunfonds Heilige Antoniuskerk is een ANBI goedgekeurde stichting. Daarom is over erfenissen en legaten geen erfbelasting verschuldigd. Om dezelfde reden hoeft de stichting over schenkingen geen schenkbelasting te betalen, zodat hetgeen de stichting op die wijze verkrijgt netto aan de restauratie ten goede komt. Bankrelatie: Van Lanschot Bankiers    22.56.74.300 IBAN:  NL97 FVLB 022 56 74 300 BIC: FVLBNL22 Fiscaalnummer ANBI:       810489454 Kamer van Koophandel:        20105154
Contact