Steunfonds Antoniuskathedraal Breda
Steunfonds Antoniuskathedraal Breda Welkom Bestuur Beleidsplan FinanciŽn Restauratie Contact
De Stichting Steunfonds Antoniuskathedraal heeft zich ten doel gesteld, gelden in te zamelen om het herstel en de restauratie van de kathedraal te bevoorderen en het voor de toekomst behouden van de H. Antoniuskathedraal als baken in de stad Breda. Bijzondere zorg voor een bijzondere kerk Als kathedrale kerk heeft de H. Antoniuskathedraal een bijzondere status. De H. Antoniuskathedraal heeft daarnaast een bijzondere cultuurhistorische waarde. Het kerkgebouw is een fraai voorbeeld van de neoclassicistische waterstaatsstijl. De kerk is een rijksmonument. Ook de Gemeente Breda heeft de kathedraal geselecteerd als een belangrijk monument dat voor de stad behouden dient te blijven. Wat doet het Steunfonds? De Parochie Breda-Centrum is eigenaar van het kerkgebouw. De overheid subsidieert restauratie en onderhoud van de kerk. Dit is echter nooit het volledige bedrag. Het budget van de parochie is ontoereikend om het eigen deel van de restauratie en het onderhoud van het gebouw te kunnen financieren. De Stichting Steunfonds Antoniuskerk helpt de parochie om de kerk voor volgende generaties veilig te stellen. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het betrekken van particulieren en bedrijven bij de H. Antoniuskathedraal en het werven van financiële middelen ten behoeve van de restauratie en het onderhoud. Uw financiële bijdrage Uw financiële bijdrage voor het behoud en onderhoud van de kerk ontvangen wij graag op rekeningnummer NL09 ABNA 0101 8040 32 t.n.v. Stichting Steunfonds Antoniuskerk. Periodieke schenking - met belastingvoordeel U kunt aan de stichting een jaarlijkse schenking doen die tevens voor u een belastingvoordeel geeft. Het kan een schenking in geld zijn of in natura. Voor een schenking in geld dient u dit formulier in te vullen en aan ons te zenden:  “SCHENKING IN GELD” Voor een schenking in natura dient u dit formulier in te vullen en aan ons te zenden:  “SCHENKING IN NATURA”.
Welkom