Steunfonds Antoniuskathedraal Breda
Steunfonds Antoniuskathedraal Breda Welkom Bestuur Beleidsplan FinanciŽn Restauratie Contact 31-12-2023 Balans Activa Passiva | Bank lopende rekening 99549,08 | Eigen vermogen 73189,08 Bank spaarrekening 0,00 | Nog te betalen bedragen 26360,00 Kasgeld 0,00 | 99549,08 | 99549,08 Resultaten Kosten Opbrengst 4200 Schenking parochie 0,00 | 4610 Rente 0,00 4325 Administratiekosten 0,00 | 8100 Donaties 535,00 4500 Algemene kosten 8,00 | 8110 Giften 39539,00 4605 Bankkosten 203,16 | 8120 Bezoekersbijdrage 0,00 4650 Bestuurskosten 140,00 | 8130 Collectebus 0,00 4750 Website kosten 269,67 |   RESULTAAT 39453,17 | RESULTAAT 0,00   40074,00 |   40074,00         Totaal verslag   Debet Credit | Eigen vermogen begin 33735,91 | Eigen vermogen nieuw 73189,08 Resultaat over 2021 (positief) 39453,17 | Resultaat over 2020 (negatief) 0,00 | 73189,08 | 73189,08 FinanciŽn